Sopot

Perspektywy Sopotu

Każde miasto polskie posiada swoją statystykę dotycząca bezpośrednio liczby ludności. W tym przypadku również Sopot posiada tego rodzaju statystykę, która z roku na rok jest aktualizowana. Demograficzna statystyk przeprowadzona w 2008 roku pokazuje, że w mieście zamieszkiwało blisko trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden osób. Drugie zestawienie dotyczy bezpośrednio roku 2009. W tym przypadku liczba nie zmieniła się stanowczo. Wynosiła trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osób. Niepokojący jest jednak fakt, że liczba ludności maleje. W tym przypadku chodzi oczywiście o miasto, które nie jest największym miastem w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że spadek nie jest tak zauważalny. Mimo to, jak podają statystyki, które są kończone na rok 2010, liczba ludności drastycznie spadła. Niestety każde miasto notuje w tym roku spadek ludności. Polacy wyjeżdżają do innych krajów w poszukiwaniu lepszego życia. Nie dziwi więc fakt, że liczba ludności oraz demografia miast polskich drastycznie spada.

Demografia w Sopocie

Demografia Sopotu jest jedną z najbardziej charakterystycznych demografii wszystkich miast w Polsce, Nie chodzi w tym przypadku oczywiście o największą liczbę ludności. Chodzi w tym przypadku o fakt, że mimo demografii, która nie sięga nawet czterdziestu tysięcy miasto opisywane w niniejszym teście otrzymało status powiatu. Jak wiemy, prawo Polskie przyznaje miastom tego rodzaju status, gdy spełnią one wymienione warunki. Jednak w tym przypadku Sopot nie spełnia wszystkich. Chodzi w tym przypadku oczywiście o liczbę ludności. By miasto mogło otrzymać status powiatu musi posiadać ponad sto tysięcy mieszkańców na swoim terenie. Jak widać, Sopot mimo tego nakazu otrzymał takie prawa w 1999 roku. To pokazuje, że władze naszego państwa mogą robić wyjątek. Jednak na ten stan rzeczy złożyło się wiele innych czynników, jak chociażby rozwinięta turystyka lub ogromna popularność miasta. Nie dziwi więc fakt, że Sopot otrzymał prawa powiatowe. Był to ruch, który mógł być przewidziany w jak najlepszym stopniu.

Sopot z prawami powiatu

Jak wiemy, w 1999 roku Sopot otrzymał prawa powiatu., Było to pierwsze oraz jak na razie jedynie miasto w Polsce, które otrzymało tego rodzaju miasta. Biorąc pod uwagę fakt, że nie ma ono stu tysięcy mieszkańców. Prawa powiatowe przysługują jedynie tym miastom, które przekraczają liczbę sowich mieszkańców powyżej granicy sto tysięcy. Sopot jednak tego nie uczynił W tym przypadku nadano mu prawa na zasadzie powiatu z innych względów. Biorąc pod uwagę fakt, że w Sopocie organizowany jest międzynarodowy festiwal muzyki, władze zdecydowały się nadać m u tego rodzaju prawa. Ponadto kierowano się również popularnością miasta oraz jego walorami. Wraz z prawami powiatowymi przyszły kolejne udogodnienia, które mogły mieć bezpośredni wpływ na odwiedzających tego rodzaju miasto turystów. Nie dziwi więc fakt, że Sopot w 1999 roku mimo nie spełnienia wszystkich zaleceń otrzymał prawa powiatowe. Do tej pory żadne miasto, które posiada liczbę mieszkańców mniejszą niż sto tysięcy nie posiada takich praw.

Źródła: www.defacto.net.pl